O nas

Kmetija KošutaV rodovniku družine Košuta je prvi zapis v župniji iz leta 1772, kjer je zabeleženo rojstvo Košuta Jožefa. Od tu naprej sta Elizabeta z bratom peta generacija, ki živi na tej kmetiji. V preteklosti so se ukvarjali z živinorejo, imeli pa so tudi mlin in turbino za proizvodnjo električnega toka.

Elizabetin oče Jožef je prevzel kmetijo od svojega starega očeta Antona leta 1956. Elizabeta Košuta pa je, po upokojitvi očeta prevzela kmetijo leta 2002.

V preteklosti je bila to živinorejska-govedorejska kmetija do približno leta 1980. Pozneje jo je Elizabetin oče preusmeril v sadjarsko. Na kmetiji se je pridelovalo pretežno breskve, zgodnje sorte jabolk, sliv in hrušk. Kasneje so nasadili kiwi kot matičnjak za vzgojo sadik cepljenk. Po letu 1996 pa so začeli postopoma krčiti nasade in po vstopu v EU razmišljati o novem trženju lastnih kmetijskih izdelkov in reji prašičev.

Sadovnjake so zamenjala deteljišča. Danes se ukvarjajo z živinorejo (prašičjereja) in delno vinogradništvom. Elizabeta in njen mož Hari imata od leta 2004 dopolnilno dejavnost na kmetiji, ki jo je odprla zaradi trženja lastnih kmetijskih izdelkov. Na kmetiji se izdeluje suhomesne izdelke za potrebe turistične kmetije z prenočišči.